Khách hàng nói về chúng tôi - Intelligent Investor
  • Anh Trần Huy Tài

    CEO - CTCP Vật liệu xây dựng Hải Quân

  • Chị Cao Diệu Hảo

    Chuyên viên Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Quân đội

  • Anh Lê Quang Vinh

    Giám đốc dự án tại Việt Nam - Tập đoàn Misys