BLOG Archives - Page 21 of 21 - Intelligent Investor

BLOG

 • Thị trường Chứng khoán

  Khái niệm IPO - Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng

  Khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng (IPO - Intial Public Offering) chỉ được hiểu đối với việc phát hành cổ phiếu. Do vậy sau đây,...

 • Thị trường Chứng khoán

  Những loại chứng khoán có thể chuyển đổi

  Là những chứng khoán cho phép người nắm giữ nó, tuỳ theo lựa chọn và trong những điều kiện nhất định có thể đổi nó thành một chứng khoán khác.

 • Thị trường Chứng khoán

  Giới thiệu Trái phiếu

  Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho...

 • Thị trường Chứng khoán

  Giới thiệu về Cổ phiếu

  Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi...

 • Thị trường Chứng khoán

  Tổng quan về Thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán là nơi tập trung mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, đó có thể là thị...

 • Thị trường Chứng khoán

  Tổng quan về Thị trường vốn

  Nhà đầu tư ngày nay đã tiếp cận được với nhiều thị trường tài chính và sàn giao dịch trên Internet; cung cấp hàng loạt các sản phẩm TC khác nhau.

 • Thị trường Chứng khoán

  Thị trường Sơ cấp

  Thị trường sơ cấp là nơi diễn ra quá trình mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành; còn được gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành.

 • Thị trường Chứng khoán

  Thị trường Sơ cấp và Thị trường Thứ cấp

  Thị trường chứng khoán thứ cấp và sơ cấp vốn không được phân định rõ ràng trong thực tế. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng subscribe!

 • Thị trường Chứng khoán

  Khái niệm Thị trường tiền tệ, Thị trường vốn và Thị trường chứng khoán...

  THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ   Là thị trường ngắn hạn. Hoạt động của thị trường tiền tệ diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của ngân hàng...

TIN TỨC ĐƯỢC QUAN TÂM