Các loại quỹ đầu tư ở Việt Nam - Intelligent Investor

Các loại quỹ đầu tư ở Việt Nam

29/03/2018 13:34

Bên cạnh nguồn thu nhập cố định, mỗi người nên dành một khoản đầu tư vào các loại tài sản ví dụ như cổ phiếu để tạo nguồn thu nhập thụ động riêng cho mình. Nhưng đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết phân bổ như thế nào cho đúng thì rất dễ gặp rủi ro. Các quỹ đầu tư sẽ biết cách để quản lý khoản đầu tư, phân bổ một cách đa dạng và hợp lý để giảm thiểu rủi ro, gia tăng thu nhập. Đôi với những nhà đầu tư mới muốn đầu tư vào cổ phiếu chưa có kinh nghiệm hãy tìm chọn cho mình công ty quỹ đầu tư cổ phiếu uy tin trước, sau đó hãy tự trang bị kiến thức đầy đủ trước khi đầu tư.

 

 

Nói một cách dễ hiểu hơn, Quỹ đầu tư là nơi mà các nhà đầu tư có thể gửi tiền của mình vào để các nhà Quản lý Quỹ chăm sóc khoản đầu tư của họ theo một chiến lược nhất định.

 

Khi đầu tư vào Quỹ, nhà đầu tư có thể có được thu nhập từ các nguồn sau:

 

1.  Cổ tức cổ phiếu và lợi tức trái phiếu
2. Thặng dư từ việc bán chứng khoán đang có lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ việc bán CCQ

 

Trên thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam hiện nay đang thịnh hành các loại quỹ đầu tư sau: Quỹ đóng, Quỹ mở và Quỹ ETF.

Quỹ đóng

Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Số lượng của CCQ của Quỹ đóng là cố định, không thay đổi dù cung – cầu có thay đổi như thế nào. Nếu muốn mua CCQ thì phải mua lại từ các nhà đầu tư khác có nhu cầu bán. Nhìn chung quỹ đóng có tính chất ổn định, nhà đầu tư sẽ không bị áp lực về tính thanh khoản.

Quỹ mở

Ngược lại với quỹ đóng, Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng có thể được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Quỹ mở phổ biến hơn quỹ đóng bởi tính linh hoạt, dựa theo nhu cầu của các nhà đầu tư, CCQ sẽ được quỹ mở phát hành liên tục chứ không bị giới hạn quy mô như quỹ đóng. Nhà đầu tư còn có thể bán lại CCQ nếu muốn cho Quỹ chứ không nhất thiết phải bán cho nhà đầu tư khác. Vì vậy tính thanh khoản của Quỹ mở là rất cao khi có thể mua bán tùy ý bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào cung – cầu của thị trường

 

Quỹ ETF

 

ETF là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số như S&P 500, Dow Jones, VN Index… hoặc các chỉ số ngành cụ thể. Theo đó, nhà quản lý quỹ không cần tích cực tái cơ cấu danh mục của quỹ mà chỉ cần bám sát theo rổ chứng khoán của chỉ số mục tiêu. Có thể nói ETF là sự kết hợp giữa quỹ mở và quỹ đóng. Sở hữu CCQ ETF tức là nhà đầu tư đã sở hữu một phần của danh mục mô phỏng lợi tức và biến động của chỉ số.

 

Hy vọng với bài viết này Intelligent Investor có thể cung cấp  cho các nhà đầu tư thêm kiến thức về  các loại quỹ đầu tư ở việt nam.