Intelligent Investor - Chiến lược phân bổ tài sản cho nhà đầu tư cá nhân

Chiến lược phân bổ tài sản cho nhà đầu tư cá nhân

31/07/2017 14:28

Phân bổ tài sản là chiến lược đầu tư cân bằng cơ hội và rủi ro qua việc phân định tài sản trong danh mục tùy thuộc theo mục tiêu của một cá nhân, khả năng chịu biến cố và hạn mức đầu tư. Thường 3 loại tài sản chính – cổ phần, thu nhập cố định, và tiền mặt và tương đương – có mức độ rủi ro và lợi nhuận khác nhau, do đó sẽ có những hành vi khác nhau theo thời gian.

Quỹ phân bố tài sản: thuộc loại quỹ tương hỗ, cung cấp cho các nhà đầu tư danh mục đầu tư hỗn hợp cố định/ biến đổi giữa 3 giá trị tài sản: cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản/ chứng khoán tương đương khác. Quỹ phân bổ tài sản luôn duy trì một tỷ lệ cụ thể các loại tài sản theo thời gian, để đáp ứng với những thay đổi trong nền kinh tế và thị trường đầu tư.


Assets Mix: Phân loại tài sản trong danh mục đầu tư. Người Quản lý quỹ sẽ tư vấn nhà đầu tư phân loại tài sản vào các loại tài sản cốt lõi như: Chứng khoán – cổ phiếu; trái phiếu – thu nhập cố định, tiền mặt hay bất động sản. Một số loại hình khác có thể làm hàng hóa, đầu tư quốc tế và quỹ phòng hộ.

Đa dạng hóa tài sản được thể hiện dưới dạng tập hợp các tỷ lệ phần trăm của mỗi loại tài sản; so với tổng giá trị trên thị trường của danh mục đầu tư (Biểu đồ tròn). Đây là yếu tố quyết định sự sống còn của quỹ, quỹ có hoạt động lâu dài được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự phân chia này.

Phân bố tài sản trong nhiều loại Quỹ:

Nhà đầu tư nên phân bố tài sản trong danh mục với chiến lược nhất định; chẳng hạn như tham gia Quỹ Tăng vốn, Quỹ Cân bằng, Quỹ thu nhập hay Quỹ vòng đời. (Tham khảo các loại Quỹ đầu tư chứng khoán)


Người Quản lý quỹ sẽ dùng tỷ lệ trung bình cho các khoản thu nhập của các loại tài sản khác nhau để xác định tỷ lệ % cho từng hạng mục của Quỹ, ví dụ như: Tùy theo nhu cầu khách hàng, tỷ lệ % trái phiếu (nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, người nghỉ hưu) sẽ cao; hay đầu tư chủ yếu vào Cổ phiếu cỡ nhỏ (vốn tăng / tăng trưởng – tăng trưởng).


Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sử dụng phương pháp này để phân bố tài sản phù hợp tùy từng hoàn cảnh; bắt buộc phải tính đến khả năng chịu rủi ro, mong muốn thu nhập; thời gian đầu tư, thuế và nhu cầu thanh khoản.Asset-Class: Đây là nhóm các loại chứng khoán có đặc điểm và hoạt động tương đồng trên thị trường; cùng tuân thủ một loại chính sách. Có 3 loại tài sản chính: Cổ phiếu, trái phiếu và các khoản tương đương khác, hoặc hoạt động tiền tệ. Một số chuyên gia đầu tư thêm cả bất động sản và các loại hàng hóa khác; bởi các nhóm này cũng có thể bao gồm cả loại hình đầu tư, để phân ngạch các lớp hỗn hợp tài sản.

Yếu tố quyết định Asset-Class:

– Đạt lợi nhuận alpha để tối ưu hóa lợi nhuận
– Gắn liền sự tăng trưởng, giá trị, thu nhập hoặc các yếu tố khác giúp xác định và phân loại các lựa chọn đầu tư theo một bộ tiêu chí cụ thể.
– Liên kết các tiêu chí với các chỉ số hiệu suất và / hoặc định giá như tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) hoặc tỷ lệ giá – thu nhập (P / E).

Phương pháp phân loại kết hợp phân nhóm tài sản thường được thực hành song song với nhau, bởi các chuyên gia tư vấn hiểu rõ được từng loại hình đầu tư để phân định và chọn loại tài sản phù hợp nhất với nhà đầu tư. Mỗi loại tài sản phản ảnh các đặc điểm rủi ro và lợi tức hay cách hoạt động khác nhau, tùy thuộc vào từng môi trường/ thị trường tài chính. Đây là phương pháp phổ biến và luôn hữu hiệu cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm rủi ro danh mục ở mức tối thiểu.

Các cố vấn tài chính tập trung vào các lớp tài sản để giúp nhà đầu tư đa dạng hóa hạng mục đầu tư. Các loại tài sản khác nhau có dòng tiền mặt khác nhau và mức độ rủi ro khác nhau. Đầu tư vào một số loại tài sản khác nhau đảm bảo một sự đa dạng nhất định trong lựa chọn đầu tư, giúp khoản đầu tư trở nên bảo mật và an toàn hơn.

 
Quỹ cân đối: Mục tiêu của các quỹ này là đem lại sự cân bằng, an toàn và có thu nhập ổn định tốt. Chiến lược của các quỹ là đầu tư vào một danh mục đầu tư bao gồm cả thu nhập cố định và cổ phần. Quỹ cân bằng điển hình có tỷ trọng 60% vốn cổ phần và 40% thu nhập cố định. Trọng số có thể giới hạn ở mức tối đa hoặc tối thiểu cho từng loại tài sản, do đó nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn trái phiếu thì người Quản lý quỹ sẽ tự động cân bằng lại danh mục đầu tư trở lại mức 60/40.

Quỹ cân đối tương tự quỹ phân bổ tài sản. Mục tiêu tương tự với quỹ cân bằng, nhưng các loại quỹ này thường không phải giữ một tỷ lệ nhất định của bất kỳ loại tài sản nào. Người Quản lý quỹ do đó được tự do chuyển đổi tỷ lệ các loại tài sản khi nền kinh tế chuyển sang chu kỳ kinh doanh.

 

Intelligent Investor – Chứng khoán – Cổ phiếu đầu tư giá trị – Intelligent Investor – Chiến lược phân bổ tài sản cho nhà đầu tư cá nhân