• BƯỚC 1

  Đăng ký đầu tư

 • BƯỚC 2

  Lấy số hợp đồng

 • BƯỚC 3

  Chuyển khoản

 • BƯỚC 4

  Hoàn tất

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ