Giới thiệu về Cổ phiếu - Intelligent Investor

Giới thiệu về Cổ phiếu

07/06/2017 16:05

Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.

 

KHÁI NIỆM CỔ PHIẾU

 

Cổ phiếu là có thể được xem là loại hàng hóa cao cấp nhất của thị trường hiện nay bởi nó là phần quyền sở hữu của các công ty. Chủ sở hữu của cổ phiếu (Cổ đông) được quyền hưởng lợi và yêu cầu bồi thường từ tài sản và lợi nhuận của công ty.

 

Thị trường chứng khoán biến động theo từng giờ, tạo nên sự thay đổi trong định giá của hàng ngàn loại cổ phiếu độc lập.

 

 

 

Ví dụ: Hoàng khởi nghiệp công ty Mua bán đồ điện tử điện lạnh. Anh đang cần vốn 2 tỉ VNĐ nhưng không muốn vay từ ngân hàng. Vì thế, Hoàng sẽ:

  • Đầu tư 200 triệu vốn đầu tư cá nhân và tìm 9 nhà đầu tư khác sẵn sàng đầu tư 200 triệu/ người
  • Đổi lại, mỗi nhà đầu tư nhận được một chứng chỉ đại diện 10% công ty
  • Mỗi chứng chỉ đại diện này cho 10% tài sản công ty bao gồm tòa nhà, cơ sở vật chất, vật dụng văn phòng và 10% thu nhập trong tương lai

Giả sử, sau 1 năm hoạt động, công ty vận hành tốt, đem lại tổng giá trị 4 tỉ VND; qua đó mỗi Cổ phần hiện nay trị giá 400 triệu -> sinh lời gấp đôi so với vốn ban đầu.

 

Các nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác để thu lãi lợi nhuận 100%. Đây là giao dịch có thể diễn ra hàng ngày bởi cổ phiếu công ty được mua bán hàng ngày trong các sàn giao dịch chính.

 

 

 

NỀN TẢNG TĂNG, GIẢM GIÁ CỔ PHIẾU

 

Khi thị trường tiếp nhận thông tin tiêu cực từ ngành công nghiệp, công ty hay sự biến động của nền kinh tế sẽ dẫn tới sự giảm giá cổ phiếu, bởi các nhà đầu tư nghĩ rằng công ty có thể phải chịu thiệt hại về tài chính do hậu quả của nguồn thông tin ảo này. Điều này thúc đẩy các Cổ đông bán cổ phiếu nhanh chóng để khóa lợi nhuận hoặc ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra.

 

Khi các nhà đầu tư tiếp nhận tin tốt từ hoạt động tài chính sẽ kích thích nhu cầu mua cổ phiếu của thị trường. Qua đó, nhu cầu chung tăng dẫn đến nguồn cung thấp và giá cổ phiếu tăng.

 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU

 

Giá của cổ phiếu dựa trên nguồn cung cầu. Điều này thường chịu ảnh hưởng bởi việc mua bán cổ phiếu dựa trên các yếu tố cơ bản, kỹ thuật hoặc tâm lý chung của các nhà đầu tư.

 

Tổng quan ngành Kinh tế và Báo cáo Hoạt động của công ty ảnh hưởng rất lớn tới giá cổ phiếu, tùy thuộc rất nhiều vào sự phân tích và am hiểu của các Nhà Kinh tế và sự hiểu biết của các nhà đầu tư.

 

Làn sóng đầu tiên của biến động giá cổ phiếu có thể xảy ra bởi một sự kiện tin tức công bố chính thức và các quan điểm từ dư luận sau đó. Các hoạt động tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng bởi các cổ đông khi quan sát giá cổ phiếu dao động và phản ứng với những biến động giá đó.

 

CÁC LOẠI CỔ PHIẾU

 

CỔ PHIẾU THƯỜNG:

 

Cổ phiếu (Phổ thông) đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong một công ty hay tập đoàn, cho phép cổ đông được bỏ phiếu và chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức; phần giá trị tài sản tăng thêm của công ty theo giá thị trường.

 

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình.

 

CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI:

 

Cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức trước cổ phiếu thường xét về tính thanh khoản. Cổ phiếu ưu đãi đại diện cho phần vốn sở hữu của 1 cá nhân trong công ty; nhưng không giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi trả 1 lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ và không hề thay đổi ngay cả khi công ty thua lỗ không đủ năng lực tài chính chi trả. Tuy nhiên, cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ không có quyền biểu quyết như cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường, và do đó sẽ không có ý kiến ảnh hưởng đến cơ cấu quản trị và các quyết định kinh doanh của công ty.

 

 

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định; không có quyền bầu cử, ứng cử..v.v.

 

TÁC DỤNG CỦA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

CÔNG TY PHÁT HÀNH:

 

Đây là phương pháp giúp cho Công ty có thể huy động vốn khi thành lập hoặc để mở rộng kinh doanh. Nguồn vốn huy động này không cấu thành một khoản nợ có trách nhiệm hoàn trả cũng như áp lực về khả năng cân đối thanh khoản của công ty sẽ giảm đi, trong khi sử dụng các phương thức khác như phát hành trái phiếu công ty, vay nợ từ các tổ chức tín dụng …thì hoàn toàn ngược lại.

 

Tuy nhiên, mỗi phương thức huy động đều có những ưu nhược điểm riêng và nhà quản lý công ty phải cân nhắc, lựa chọn tùy từng thời điểm và dựa trên những đặc thù cũng như chiến lược kinh doanh của công ty để quyết định áp dụng thích hợp.

 

NHÀ ĐẦU TƯ:

 

Các nhà đầu tư trên thị trường mua cổ phiếu từ công ty phát hành. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Chứng Chỉ Quỹ) được phát hành dưới dạng chứng thư có giá và được xác định thông qua việc chuyển dịch, mua bán chúng trên thị trường chứng khoán giữa các chủ thể đầu tư và được pháp luật bảo vệ.

 

Đồng vốn của nhà đầu tư được các nhà quản lý công ty sử dụng có hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận hoặc đánh giá hoạt động cũng như tiềm năng phát triển, sinh lợi dự định đầu tư là cao, qua đó tăng thu nhập cá nhân bằng việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông, đồng thời giá trị cổ phần sở hữu cũng sẽ gia tăng trên cơ sở thực tại và triển vọng phát triển của công ty mình đã chọn. Thông thường, khả năng sinh lợi, thu hồi vốn đầu tư cổ phiếu tỷ lệ thuận với giá cả giao dịch cổ phiếu trên thị trường.