Hiệu quả đầu tư - Intelligent Investor

BIỂU ĐỒ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Lợi nhuận từ 01/01/2016:

04.01.2016 - Giá trị đơn vị đầu tư: 10.000

% Intelligent Investor % VN-Index Gửi tiết kiệm

Từ 01/01/2017

35.25% 48.48% 19.49%

Năm 2016

40.01% 14.83% 6.80%

Từ 01/01/2016

89.37% 70.50% 27.64%

Chiến lược lựa chọn cổ phiếu của Intelligent Investor dựa trên đánh giá lợi thế cạnh tranh và giá trị thực của doanh nghiệp. Những cổ phiếu này có khả năng "đánh bại thị trường", đem lại lợi nhuận ổn định dài hạn và dựa vào nguyên tắc lãi kép đem lại tăng trưởng vượt trội về giá trị cho bạn.
Với một khoản đầu tư 2 tỷ VNĐ vào tháng 1/2016, nếu bạn hợp tác đầu tư cùng Intelligent Investor thì đến cuối năm 2016, giá trị tài sản bạn nhận được là 2.7 tỷ VNĐ. Trong năm 2016, tài khoản đầu tư của Intelligent Investor đã tăng trưởng 34.3%. Đây là mức tăng trưởng vượt trội so với mức tăng của toàn thị trường.

BÁO CÁO DANH MỤC ĐẦU TƯ

TIN TỨC ĐƯỢC QUAN TÂM