Chị Bảo Trân - Intelligent Investor

Chị Bảo Trân

20/01/2018 13:49

Trước đây quả thật tôi chưa từng biết đến chứng khoán cho đến khi tôi làm việc với các bạn,và thành quả đạt được thật không ngờ. Lợi nhuận khá cao cùng tính chuyên nghiệp trong cách làm việc đã khiến tôi muốn đầu tư lâu dài. Thanks!