Chị Đặng Mỹ Hạnh - Intelligent Investor

Chị Đặng Mỹ Hạnh

20/01/2018 13:48

Tôi hài lòng về cách làm việc của các bạn với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Trong thời gian tới nhất định tôi sẽ đầu tư mạnh hơn vì những lợi nhuận mà công ty mang lại.