Chị Phan Nguyễn Thùy Dương - Intelligent Investor

Chị Phan Nguyễn Thùy Dương

20/01/2018 13:47

Thật sự mới bắt đầu đầu tư tôi có hơi lo ngại vì sợ rủi ro. Nhưng sau khi đặt niềm tin vào công ty thì đến thời điểm này tôi bắt đầu thu về lợi nhuận. Tôi rất hài lòng về công ty. Thanks!