Quỹ đại chúng và Quỹ thành viên - Intelligent Investor

Quỹ đại chúng và Quỹ thành viên

23/07/2017 12:44

Quỹ đầu tư chứng khoán là một công cụ huy động và đầu tư  rất hiệu quả trên thị trường vốn hiện nay. Có thể hiểu Quỹ đầu tư như một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hay các loại tài sản khác. Căn cứ vào nguồn vốn huy động, nó được chia làm hai dạng chính là quỹ công chúngquỹ thành viên.

 

 

 

 

QUỸ CÔNG CHÚNG (Mutual Fund)

 

Quỹ công chúng, hay còn gọi là quỹ đầu tư tập thể, là những quỹ được hình thành từ vốn góp của rất nhiều nhà đầu tư và sau đó ủy thác cho một công ty đứng ra quản lý quỹ để thực hiện các hoạt động đầu tư của quỹ. Thuật ngữ Mutual Fund có nghĩa là Quỹ tương hỗ, thuật ngữ này được dùng rất nhiều ở Mỹ, nơi có hệ thống các quỹ đầu tư rất phát triển. Việc huy động vốn của quỹ công chúng được thực hiện qua những đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Khi tham gia vào các quỹ công chúng, các nhà đầu tư được hưởng các lợi ích như:

  • Đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư, nhờ đó, giảm thiểu các rủi ro hệ thống.
  • Giảm thiểu các chi phí đầu tư do quy mô đầu tư của các quỹ thường lớn.
  • Vốn của các nhà đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư có chuyên môn và giàu kinh nghiệm của một công ty quản lý quỹ.
  • Các chứng chỉ quỹ cũng có tính thanh khoản như một loại cổ phiếu, nhờ đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng bán các chứng chỉ quỹ khi cần thiết.

 

 

Do nguồn vốn của quỹ công chúng được huy động từ nhiều nhà đầu tư nên hoạt động đầu tư của quỹ này phải tuân thủ rất nhiều hạn chế nghiêm ngặt của pháp luật. Công ty quản lý quỹ thực hiện công việc quản lý cũng phải tuân thủ rất nhiều điều kiện khắt khe trong hoạt động quản lý quỹ này. Mục đích của những hạn chế và những điều kiện này là nhằm bảo đảm sự an toàn cho Quỹ đầu tư chứng khoán và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho các nhà đầu tư.

 

QUỸ THÀNH VIÊN (Private Fund)

 

Quỹ thành viên, hay gọi là Quỹ đầu tư cá nhân, quỹ này chỉ giới hạn ở một số nhà đầu tư tham gia góp vốn. Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập Quỹ thành viên là để thực hiện các hoạt động đầu tư có tính chất tương đối mạo hiểm. Các hoạt động đầu tư này có thể mang lại khoản lợi nhuận tiềm năng rất cao tuy nhiên cũng chứa đựng những rủi ro rất lớn, mà thường công ty quản lý sẽ không thể dùng Quỹ công chúng để đầu tư vì sự an toàn vốn các nhà đầu tư.

 

 

 

Với tính chất rủi ro, Quỹ thành viên không phù hợp với việc huy động vốn từ công chúng. Quy mô và phạm vi huy động vốn của quỹ chỉ tập trung vào một số ít nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và có khả năng chấp nhận rủi ro cao trong hoạt động đầu tư. Với tính chất và mục tiêu đầu tư  như vậy, Quỹ thành viên không phải chịu nhiều các hạn chế như Quỹ công chúng và hiện nay ở các nước có thị trường chứng khoán phát triển đều có hình thức Quỹ đầu tư này.