Thị trường Sơ cấp và Thị trường Thứ cấp - Intelligent Investor

Thị trường Sơ cấp và Thị trường Thứ cấp

16/05/2017 11:20

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

 

Là nơi mua bán các loại chứng khoán mới phát hành, với tên gọi khác là Thị trường phát hành chứng khoán. Vốn chủ yếu của thị trường này là nguồn tiền tiết kiệm của công chúng, cũng như của một số tổ chức phi tài chính. Vì thế, thị trường này rất quan trọng trong việc mang nguồn tiền nhàn rỗi đến cho người cần sử dụng, và đưa các khoản tiết kiệm vào đầu tư.

 

Với đặc tính thị trường sơ cấp là nơi phát hành lần đầu tiên chứng khoán, vì thế nó được coi là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành và chỉ tạo ra phương tiện huy động vốn. Vì thế, vai trò của nó là tạo ra hàng hóa cho thị trường giao dịch và dùng để tăng vốn về mặt vĩ mô. Nhà phát hành (người bán chứng khoán) trong trường hợp này là người huy động vốn và người đầu tư mua chứng khoán là nhà đầu tư.

 

 

 

 

Lần phát hành đầu tiên luôn quan trọng, bởi đây là giai đoạn gay go nhất bởi nếu không đạt được kết quả thì chứng khoán phát hành sẽ không tiêu thụ được; dẫn đến việc mất uy tín của đơn vị phát hành. Không phải ai cũng có điều kiện để phát hành thành công; nên thị trường sơ cấp sẽ là cầu nối giữa nhà phát hành và người đầu tư, là nơi bảo lãnh phát hành chứng khoán.

 

Giá chứng khoán ở thị trường sơ cấp có thể cao thấp hơn so với giá trị danh nghĩa; nhà phát hành sẽ thu được vốn mới sau khi phát hành đợt một thành công trên thị trường sơ cấp; ngay sau đó việc mua bán chứng khoán sẽ xảy ra trên thị trường thứ cấp.

 

 

 

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

 

Là thị trường cấp hai, nơi mua bán loại chứng khoán đã được phát hành lần đầu thành công. Bộ phận này quan trọng với thị trường tài chính, bởi mối quan hệ chặt chẽ với thị trường sơ cấp và nó hoạt động liên tục không ngừng. Chứng khoán giao dịch trên thị trường này được mua đi bán lại nhiều lần với giá cả cao thấp, tùy thuộc vào quan hệ cung cầu và nhiều nhân tố khác. Trong thị trường thứ cấp, những ai có vốn nhàn rỗi tạm thời có thể yên tâm đầu tư vào các khoản khác, bởi khi có nhu cầu có thể bán lại các chứng khoán cho các nhà đầu tư khác.

 

Thị trường thứ cấp thực hiện các chức năng sau:

  • Điều kiện để mua bán thu hồi tiền mặt, tức là tăng tính thanh khoản cho cho các công cụ tài chính.
  • Kiếm lời từ việc nắm giữ chứng khoán.
  • Xác định giá chứng khoán hợp lý trên cơ sở đấu giá tự do.
  • Giá hợp lý trên thị trường này ảnh hưởng đến giá phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp.

 

 

 

CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI THIẾU 1 TRONG 2 THỊ TRƯỜNG NÀY?

 

Mối quan hệ giữa 2 thị trường này là mối quan hệ nội tại, với thị trường sơ cấp là thị trường cơ sở, tiền đề để thị trường thứ cấp hoạt động. Đây là nơi cung cấp chứng khoán cho thị trường thứ cấp hoạt động; ngược lại, nếu không có thị trường thứ cấp thì sơ cấp khó có thể hoạt động một cách trôi chảy được. Điều này dẫn đến việc chứng khoán phát hành khó khăn, không nhà đầu tư nào dám đầu tư vì chứng khoán không thể chuyển đổi thành tiền tệ khi cần, vốn của họ bị ứ đọng.

 

Thực tế, hoạt động của thị trường chứng khoán không phân định rõ đâu là thị trường sơ cấp và đâu là thị trường thứ cấp. Bởi hoạt động của thị trường chứng khoán diễn ra xen lẫn giữa việc phát hành và mua đi bán lại chứng khoán cùng 1 thời điểm.